Finn Olars loftbod

jul09

Från kl. 15:00

Plats: gården hos Karin Zetterqvist

Adress: Holsåkersvägen 15, 785 44 Dala-Floda

"Finn Olars - en 500-åring som vi vill ha kvar"

Finn Olars loftbod

Föredrag om loftboden och Finn Olars-Månsgården och människorna som levde där.

Loftbodskommittén informerar om sitt arbete med att rädda loftboden för eftervärlden.

Inget inträde, vid regn inomhus.

Arrangör: Loftbodskommittén, finnolars@gmail.com
Tel: 070-694 00 79, 070-751 17 74

E-posta kalendarium@dala-floda.se om du ser några felaktigheter eller har mer information!
fantazi giyim