Historia


Dala-Floda som av Carl von Linné kallades Dalarnas Lustgård består av flera byar på ömse sidor om Västerdalälven.

Bygden är gammal och många spår finns kvar som vittnar om en lång och spännande historia. När Dala-Floda fick mer bofast befolkning är oklart men redan strax efter istidens slut uppehöll sig människor i dessa trakter och på 900-talet skedde här järnframställning.

Flodabornas huvudsakliga näring i åtskilliga hundratals år har varit jord- och skogsbruk kompletterat med jakt och fiske. Tillsammans med influenser utifrån, bl.a. Norge, har detta resulterat i ett rikt utbud på kultur och traditioner.

Några av Flodas kulturtraditioner:

  • Komidsommarfesten – med anor sedan flera hundra år tillbaka.
  • Huppleken – en mycket ålderdomlig dans som bevarats i Floda.
  • Flodadräkten – vilken anses vara en av Sveriges vackraste folkdräkter.
  • Valborrar – härstammar från en tid då man trodde på tomtar och troll.


Dala-Floda bjuder på inspirerande miljöer för dig som söker den riktigt svenska landsbygden och när det gäller föreningsliv så sjuder bygden av allehanda aktiviteter.

kulning

spelmän

fantazi giyim