Invigning byggnadsminne

jul06

Från kl. 13:00

Plats: Finn Pers väg

Adress: Dala-Floda

INVIGNING av Finn Olars loftbod som byggnadsminne.

Medverkan av länsantikvarie Fredrik Sandberg och antikvarie Linnea Skog, länsstyrelsen samt kommunfullmäktiges ordförande Alf Johansson, Gagnefs kommun.

"Knyta-Linda-Bära" Föredrag av Anna-Karin Jobs Arnberg.

Utställning "Bultband" - Så bar man barn i Floda.

Kaffeservering med Dala-Floda-bakelse!

E-posta kalendarium@dala-floda.se om du ser några felaktigheter eller har mer information!
fantazi giyim