Lär dig dansa huppleken

apr09

Från kl. 17.00

Plats: Församlingshemmet

Adress: Kyrkbyvägen 17B, 785 44 Dala-Floda

Arrangör: Floda Spelmanslag


Trallarna Lars Hökpers, Alf Tangnäs, Matts Arnberg, Per Gudmundson, Gattu Olle, Agneta Stolpe och Magnus Bäckström trallade huppen år 1980 i tv.

Men nu kan du istället vara med och lära dig dansen.

E-posta kalendarium@dala-floda.se om du ser några felaktigheter eller har mer information!
fantazi giyim