SÄKER HÄST

jul20

Plats: Hagens Bed & Box

Adress: Dala-Floda

Hemsida:

Kostnad: 850kr inkl. lunch, fika och rasthage.

Den 20 juli kommer Ulla-Carin Olsson-Lindqvist till Hagens Bed & Box i Dala-Floda ocg har en Säker Häst-kurs.

Ulla-Carin har nästan 30-års erfarenhet som ridande polis i Stockholm varav 22-år tillsammans med Sveriges bästa polishäst Utter.

Säker häst syftar till att lära sig förstå och utgå från höstens naturliga beteende (insikt, prägling) samt inlärling och på så sätt få ekipagen att bli tryggare med varandra.

Kursen med 2 tim. teori och följs av 60 min miljöträning med olika "hinder" uppsuttet eller vid hand i grupper om 4 ekipage.

850:- inkl. lunch, fika och rasthage.

Vid frågor och anmälan.

Pm eller mobil till Carina Collén 070-6772490

Läs mer om Ulla-Carin och Utter på henner hemsida, http://www.sakerhast.se

E-posta kalendarium@dala-floda.se om du ser några felaktigheter eller har mer information!
fantazi giyim