Intresseföreningen


Dala-Floda Intresseförening

c/o Marit Hökpers
Stora vägen 21
786 95 DALA-FLODA
Epost: info@dala-floda.se
Org-nr 88 2601-7900
Bg-nr 121-5920

Styrelsen 2019

Bosse Frans – Ordförande
073-054 00 55
bosse.frans@gmail.com

Ola Wennhager – Sekreterare
0241–22 321 eller 070–766 23 21
ola.wennhager@gmail.com

Mats Lindström – Kassör
073-971 86 98
mats_lindstrom@hotmail.com

Henric Larsson
070-206 24 81
henlar8@hotmail.com

Marit Hökpers
070-4337598
marit_hokpers@hotmail.com

Suppleanter

Alf Johansson
0241-22 275 eller 070-536 03 52

Vakant


Intresseföreningens uppgift är att:

  • tillvarata Dala-Flodas möjligheter att utvecklas och bli en livskraftig och trivsam ort.
  • uppmuntra företagsamhet, engagera sig för nyetableringar när detta behövs och stimulera till nyskapande.
  • stödja värdefulla och berikande aktiviteter och även stå som anordnare av div. aktiviteter.
  • uppmuntra samverkan mellan olika grupper i samhället – näringsliv, föreningar och andra intressegrupper.
  • fungera som ett remissorgan till kommunala organ och andra instanser i frågor som berör orten.
  • verka för en ökad marknadsföring av Dala-Floda.

Intresseföreningen är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning

fantazi giyim