Broarna


Kyrkbron med sina 158 meters spännvidd är den längsta trähängbron i Sverige för bilar och byggdes 1922.

År 1980 brann hängbron ned och återuppbyggdes 1982. Ursprungligen var det en flottbro, som sveptes med av en översvämning 1916.

Mellan byarna Hagen och Lissfors finns en hängbro för gång och cykeltrafik som i folkmun kallas ”Gungbrona” då den gungar kraftigt när man går över den.

Under 2013 bygdes det en ny järnbro över Västerdalälven mellan byarna Forsgärdet och Holsåkern.

fantazi giyim