Finn Olars loftbod


I byn Holsåker i Dala-Floda finns Finn Olars loftbod med tillhörande tomt.

En dendrokronologisk undersökning har visat att delar av timret kan dateras till år 1558. Gamla detaljer som lås, vindöga m.m. visar också på den aktningsvärda åldern.

Efter att ha hotats av försäljning och bortförsel 2013 lyckades Loftbodskommittén genom en insamling köpa in loftboden för Floda Hembygdsförenings räkning 2016.

2018-04-06 tog länsstyrelsen Dalarna beslut om att byggnadsminnesförklara loftboden. Finn Olars Loftbod är därmed det första byggnadsminnet i Gagnefs kommun.

Olika evenemang och aktiviteter anordnas på platsen under sommartid.

Utställning Finn Olars
Om gården, människorna och byggnadsminnet Finn Olars loftbod

Plats: Finn Olars LoftbodFinn Pers väg, Dala-Floda

Öppettider: Dagligen 12 juni tom 15 augusti 2022, kl. 11:00 – 17:00

Frivillig entréavgift.

fantazi giyim