Valborrar


Sedan urminnes tider har man här i bygden förutom det traditionella Valborgsmässofirandet med eldar även haft valborrar.

Valborrar är utklädda personer som ska vara ”fulare än trollen” och föra oväsen vid eldarna. Traditionen härstammar från en tid då man trodde på häxor och troll. Dessa skulle nu inför våren och sommaren skrämmas bort.

Här nedan finns ett utdrag ur boken ”Det Gamla Floda” av E.R. Gummerus, som skildrar författaren och journalisten Maximilian Axelssons bok om Västerdalarna (1855):

”Valborgsmessan är för ungdomen i Floda en synnerlig förlustelse. Ej nog med att man här på Valborgsmessoaftonen upptänder de vanliga eldarne; man har dessutom ock en mängd upptåg, hvilka troligen sällan, om någonsin, förekommer på andra orter.”

fantazi giyim