Söckt och heligt


Söckt och heligtFÖRORD

Denna bok är en gammal kvinnas minnen och funderingar
över sitt liv och sin omgivning. Kanske kan den väcka till
eftertanke hos läsaren. Den är också skriven för att bevara
vår dialekt – Flomålet till eftervärlden.

En gåva till mina barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Anna-Britta Nordén

fantazi giyim