K.E. Forsslund


Ur Julpraktikan

Alltifrån Anders med tinande tö
till Mats med vitt skägg
ska rödmålad vägg
stå frostig och frisk i virvlande snö.
Anna med kanna, nu brygga vi öl,
mumma med must
ger livsmod och lust,
si gubbarna kesa som kalvar och föl.
Alltifrån Lussi till Tjugondag Knut
ska glädjen rå
och helgen stå på
och kölden i knutarna skjuta salut.
Och ifrån Tomas till tindrande vår
ska julspiror två
vid grind stå och spå
grön sommar, god skörd, ett välsignat
nytt år.

K.E. Forsslund

fantazi giyim